ITC / News / Aktualności MEiL / Przysposobienie biblioteczne II termin

Przysposobienie biblioteczne II termin

Studenci którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 23.11.17 do 4.12.17.

17.11.2017 14:09
25.11.2017 14:18