ITC / News / Aktualności MEiL / Seminarium specjalistyczne

Seminarium specjalistyczne

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w ramach Seminarium specjalistycznego na cykl wykładów pt. „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania informatyki obsługującej takie zadania”:

03.03.2014 17:12
11.03.2014 17:18