ITC / News / Aktualności MEiL / Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego

na dzień składania dokumentów muszą mieć uregulowane zaległe opłaty związane ze studiami.

17.05.2018 09:14
25.05.2018 10:18