ITC / News / Aktualności MEiL / Stypendia naukowe 2014L - listy ostateczne

Stypendia naukowe 2014L - listy ostateczne

Zamieszczona poniżej lista rankingowa została bez zastrzeżeń zaakceptowana przez Rektora.

W związku z tym, jest to lista ostateczna stypendium rektora za wyniki w nauce na semestr letni 2014. Decyzje stypendialne będą wydawane studentom od dnia 15 kwietnia 2014r.

24.03.2014 13:14
19.04.2014 13:17