ITC / News / Aktualności MEiL / Stypendia naukowe - wersja ostateczna

Stypendia naukowe - wersja ostateczna

Po zatwierdzeniu rankingowych stypendiów za wyniki w nauce podaję ostateczną listę osób, którym przyznano stypendium. Po podpisaniu decyzji przez Komisję Rektorską trzeba będzie zgłosić się do Dziekanatu w celu jej odebrania. Ponieważ decyzję trzeba podpisać, odbiór możliwy będzie tylko osobiście. Informacja o terminie, kiedy decyzje będą gotowe, pojawi się na stronie internetowej Wydziału. Osoby, którym stypendium nie przyznano także musza odebrać decyzje.

19.03.2013 15:33
05.04.2013 10:17