ITC / News / Aktualności MEiL / Test z wybranego języka obcego

Test z wybranego języka obcego

Studenci III Semestru studiów stacjonarnych Wydziału MEiL rozpoczynający naukę  języka  obcego od  semestru letniego 2015/2016 są zobowiązani do  wykonania testu diagnostycznego on-line umożliwiającego przydział do grup językowych na właściwym poziomie zaawansowania.

30.10.2014 15:06
07.11.2014 15:17