ITC / News / Aktualności MEiL / Toptechnika

Toptechnika

W imieniu Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych PW - prof. Stanisława Janeczko oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego przekazuję uprzejme zaproszenie na sympozjum Toptechnika (dot. Dziekanów, pracowników naukowych i doktorantów)

15.05.2014 09:36
23.05.2014 10:17