ITC / News / Aktualności MEiL / WUT Exchange Day

WUT Exchange Day

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące oferty programów wymiany międzynarodowej, dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej.

10.05.2011 13:17
18.05.2011 13:17