ITC / News / Aktualności MEiL / Warsztat Biura Karier - Asertywna komunikacja

Warsztat Biura Karier - Asertywna komunikacja

Celem warsztatu jest:

  1. zapoznanie uczestników z tematyką asertywnej komunikacji;
  2. pomoc w określeniu swoich aktualnych umiejętności w zakresie asertywnej komunikacji;
  3. pogłębienie umiejętności asertywnego:
  • odmawiania
  • konfrontowania poglądów, wartości i postaw
  • reagowania na krytykę i agresję
  • wyrażania złości
  • udzielania konstruktywnej krytyki.
21.01.2013 16:29
29.01.2013 17:17