ITC / News / Aktualności MEiL / Ważne Dotyczy rządowego programu praktyk studenckich

Ważne Dotyczy rządowego programu praktyk studenckich

Program ten ma priorytetowe znaczenie i w październiku zostanie objęty kontrolą NIK.

Istotnym faktem jest, że praktyki organizowane są we wszystkich urzędach administracji rządowej oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Dostępnych jest 16 600 miejsc praktyk w 1 500 urzędach administracji rządowej. Program praktyk będzie dostosowywany do programu studiów, w tym studiów typowo technicznych.

30.06.2015 15:28
08.07.2015 16:17