ITC / News / Aktualności MEiL / Wezwanie do podpisania aneksu do umowy

Wezwanie do podpisania aneksu do umowy

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu (pok. 126, stanowisko 3 lub 4) w celu podpisania aneksu do umowy w związku ze zmianą nazwy kierunku studiów.

24.11.2018 09:46
02.12.2018 10:18