ITC / News / Aktualności MEiL / Zaproszenie do udziału w badaniu Monitoring karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej

Zaproszenie do udziału w badaniu Monitoring karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej

Jeżeli wkrótce kończysz studia, zgłoś chęć udziału w VII edycji badania, które Politechnika Warszawska prowadzić będzie na początku 2018 roku.  

19.06.2017 17:18
27.06.2017 18:17