ITC / News / Aktualności MEiL / Zmiany przedmiotów

Zmiany przedmiotów

Uwaga, z uwagi na zmiany, jakie w okresie wakacji dokonane zostały w programach studiów i przedmiotach (głównie zmiana liczby punktów ECTS) niektóre z przedmiotów, na które w czerwcu prowadzone były zapisy obecnie zostały zamknięte a w efekcie studenci nie zostali na nie zapisani. W związku z tym bardzo proszę o sprawdzenie list przedmiotów na jakie studenci zostali na semestr 2013Z zapisani (nie chodzi o deklaracje które są tylko listą „życzeń”) i dokonanie ewentualnej korekty.

23.09.2013 08:10
01.10.2013 09:17