ITC / News / Aktualności PW / Dysputy pitagorejskie

Dysputy pitagorejskie

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza serdecznie na nowy cykl spotkań w formie Dysput pitagorejskich pt."Nadzieje i zagrożenia świata wirtualnego", które odbędzie się 20 października 2015 roku o godz. 16:15w Małej Auli w Gmachu Głównym PW. Gośćmi specjalnymi spotkania będą prof. Jerzy Bralczyk, prof. Leszek Mellibruda oraz prof. Roman Morawski. W trakcie rozmowy zostaną poruszone kwestie: Kiedy jesteś sobą? Wiarygodność informacji w internecie, Nowe wzorce zachowań, Informacja i człowieczeństwo.

Uczelnia
12.10.2015 13:48
20.10.2015 14:17