ITC / News / Aktualności PW / II edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

II edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Na Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego ogłoszony w 2014 roku przez Rektora Politechniki Warszawskiej wpłynęło 6 wniosków o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne, 3 wnioski o nagrodę za najlepszą pracę doktorską i 3 wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Czochralskiego. Na posiedzeniu w dniu 26 listopada Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli jednostek naukowych związanych z obszarem działalności prof. Czochralskiego, wybrała zwycięzców drugiej edycji.

Uczelnia
04.12.2014 09:41
12.12.2014 10:17