ITC / News / Aktualności PW / Indywidualne Studenckie Granty Badawcze

Indywidualne Studenckie Granty Badawcze

Na podstawie umowy zawartej między Politechniką Warszawską a firmą Lockheed Martin Co, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW ogłasza konkurs na indywidualne studenckie granty badawcze finansowane z funduszy przekazanych przez firmę Lockheed Martin Co. O grant mogą ubiegać się studenci i doktoranci wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Studenci PW
12.05.2015 11:47
20.05.2015 12:17