ITC / News / Aktualności PW / Informacja dla osób, które rozpoczęły studia stacjonarne w PW od semestru letniego 2014/2015

Informacja dla osób, które rozpoczęły studia stacjonarne w PW od semestru letniego 2014/2015

Osoby, które w procedurze rekrutacyjnej nie składały oświadczenia kandydata na studia lub studenta przenoszącego się z innej uczelni proszone są o niezwłoczne wypełnienie oświadczenia.

Studenci PW
20.03.2015 14:39
28.03.2015 15:17