ITC / News / Aktualności PW / Jubileuszowe Sympozjum Wydziału Fizyki

Jubileuszowe Sympozjum Wydziału Fizyki

Politechnika Warszawska świętuje w tym roku 50. rocznicę powstania Instytutu Fizyki. 1 września 1965 roku dzięki staraniom prof. Szczepana Szczeniowskiego powstała międzywydziałowa jednostka, której rola naukowa i dydaktyczna rosła odtąd z każdym rokiem. Dziesięć lat później fizyka techniczna była już jednym z kierunków studiów, a od 1999 roku Instytut zyskał rangę Wydziału ostatecznie podkreślając wagę fizyki w ofercie dydaktycznej największej uczelni technicznej w Polsce.

Uczelnia
19.10.2015 14:34
27.10.2015 14:17