ITC / News / Aktualności PW / Możliwość odbycia służby przygotowawczej

Możliwość odbycia służby przygotowawczej

Studenci posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego mogą pełnić służbę przygotowawczą w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

07.05.2013 12:00
17.05.2013 15:17