ITC / News / Aktualności PW / Nadanie imienia prof. Jana Czochralskiego Wydziałowemu Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów

Nadanie imienia prof. Jana Czochralskiego Wydziałowemu Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów

W dniu 20 listopada 2013 roku w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Czochralskiego nowoutworzonemu Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów Wydziału Chemii UW. 

Uczelnia
18.12.2013 15:10
26.12.2013 16:17