ITC / News / Aktualności PW / Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Na naukowców czeka 67 mln złotych na projekty badawczo-rozwojowe. O grant mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

Badania i nauka
02.08.2017 14:11
10.08.2017 14:17