ITC / News / Aktualności PW / Ogólnopolski projekt „Kobieta Matką Wynalazków”

Ogólnopolski projekt „Kobieta Matką Wynalazków”

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie w partnerstwie z TAS Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji ogólnopolskiego projektu „Kobieta Matką Wynalazków”. Projekt finansowany jest ze środków EFS, stanowi innowacyjne przedsięwzięcie, a Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - stworzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

23.01.2013 13:17
31.01.2013 13:17