ITC / News / Aktualności PW / PW członkiem zwycięskiego konsorcjum naukowego

PW członkiem zwycięskiego konsorcjum naukowego

Konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska, a także Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Samorząd Województwa Mazowieckiego zdobyło największą liczbę punktów za wniosek złożony w konkursie na projekty badawcze w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTARTEG”. Konkurs ogłoszony został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Uczelnia
19.06.2018 13:22
27.06.2018 14:17