ITC / News / Aktualności PW / Poradnik Rady Młodych Naukowców

Poradnik Rady Młodych Naukowców

Skuteczne ubieganie się o finansowanie badań naukowych w rozmaitych procedurach konkursowych jest obecnie jedną z ważniejszych umiejętności, jakie powinna posiąść osoba zawodowo zajmująca się prowadzeniem takich badań.

28.06.2013 09:04
06.07.2013 11:17