ITC / News / Aktualności PW / Programy szkoleniowo-stażowe w zakresie energetyki jądrowej

Programy szkoleniowo-stażowe w zakresie energetyki jądrowej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie energetyki jądrowej oraz instytuty naukowe/badawcze, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Badania i nauka
22.01.2015 09:21
30.01.2015 10:17