ITC / News / Aktualności PW / Radar pasywny PaRaDe

Radar pasywny PaRaDe

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej opracowali Demonstrator Radaru Pasywnego (Passive Radar Demonstrator) urządzenie, którego ukończenie zostało ukoronowane weryfikacją poligonową.

Badania i nauka
04.09.2013 15:05
12.09.2013 16:17