ITC / News / Aktualności PW / Silna pozycja Absolwentów PW w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń

Silna pozycja Absolwentów PW w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń

Inżynierowie osiągający najwyższe zarobki to osoby, które tytuł magistra inżyniera uzyskały na Politechnice Warszawskiej. 

Uczelnia
20.05.2015 14:40
28.05.2015 15:17