ITC / News / Aktualności PW / V edycja konkursu "Innowacja jest kobietą"

V edycja konkursu "Innowacja jest kobietą"

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza badaczki-wynalazczynie do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Badania i nauka
09.03.2015 11:31
17.03.2015 12:17