ITC / News / Aktualności PW / WUT Exchange Day

WUT Exchange Day

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące oferty programów wymiany międzynarodowej, dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Studenci PW
17.11.2014 08:00
25.11.2014 08:17