ITC / News / Aktualności PW / Współpraca PW z PZL-Świdnik

Współpraca PW z PZL-Świdnik

25 stycznia 2013 roku w PZL Świdnik podpisał porozumienia o współpracy z pięcioma uczelniami: Politechniką Warszawską, Lubelską i Rzeszowską, Wojskową Akademią Techniczną i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Studenci tych szkół będą przyjeżdżać do Świdnika na praktyki, płatne staże, zajęcia praktyczne, warsztaty i konferencje.

28.01.2013 10:51
05.02.2013 11:17