ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Doktoranci zaprezentują założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym – transmisja na żywo

Doktoranci zaprezentują założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym – transmisja na żywo

Aktualności
17.05.2017 10:25
25.05.2017 11:17