ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Gowin podczas inauguracji roku akademickiego: Wprowadźmy okręt nauki polskiej na szerokie wody

Gowin podczas inauguracji roku akademickiego: Wprowadźmy okręt nauki polskiej na szerokie wody

Aktualności
05.10.2017 11:10
13.10.2017 11:17