ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Gowin: umowy z Wietnamem to kolejny krok w stronę umiędzynarodowienia polskiej nauki

Gowin: umowy z Wietnamem to kolejny krok w stronę umiędzynarodowienia polskiej nauki

Aktualności
29.11.2017 10:53
07.12.2017 11:18