ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Gowin: zwiększenie autonomii uczelni kluczowe w Ustawie 2.0.

Gowin: zwiększenie autonomii uczelni kluczowe w Ustawie 2.0.

Aktualności
19.06.2017 13:13
27.06.2017 13:17