ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / KRASP: popieramy główne kierunki regulacji w nowym projekcie Konstytucji dla Nauki

KRASP: popieramy główne kierunki regulacji w nowym projekcie Konstytucji dla Nauki

Aktualności
01.02.2018 13:49
09.02.2018 14:18