ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach programu „Horyzont 2020”

Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach programu „Horyzont 2020”

Aktualności
22.07.2014 08:25
30.07.2014 09:17