ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych przegłosowane przez Sejm

Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych przegłosowane przez Sejm

Aktualności
07.02.2014 15:12
15.02.2014 15:17