ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Milion dolarów od Google dla UW na badania nad rozwojem nowych technologii informacyjnych

Milion dolarów od Google dla UW na badania nad rozwojem nowych technologii informacyjnych

Aktualności
02.04.2014 14:51
10.04.2014 15:17