ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Lena Kolarska-Bobińska na inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej

Minister Lena Kolarska-Bobińska na inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej

Aktualności
02.10.2014 15:12
10.10.2014 15:17