ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z ambasadorem Ukrainy

Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z ambasadorem Ukrainy

Aktualności
18.03.2014 14:14
26.03.2014 14:17