ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministerstwo Nauki rozpoczyna plan wdrażania na polskich uczelniach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników...

Ministerstwo Nauki rozpoczyna plan wdrażania na polskich uczelniach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników...

Aktualności
15.04.2015 17:06
23.04.2015 16:17