ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nowych zasadach ewaluacji

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nowych zasadach ewaluacji

Aktualności
17.07.2018 09:01
25.07.2018 09:18