ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Nowelizacje ustaw: wsparcie dla innowacji i lepsze powiązanie studiów z rynkiem pracy

Nowelizacje ustaw: wsparcie dla innowacji i lepsze powiązanie studiów z rynkiem pracy

Aktualności
17.12.2013 17:08
25.12.2013 17:17