ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o IV edycji konkursu „Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2010 r.

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o IV edycji konkursu „Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2010 r.

Warszawa, 20 maja 2010 r.Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008...

24.05.2010 13:38
04.10.2010 17:17