ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Polka w składzie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Rady ds. Innowacji

Polka w składzie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Rady ds. Innowacji

Aktualności
20.01.2017 18:51
28.01.2017 19:17