ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Polska zawarła ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi porozumienie o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Polska zawarła ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi porozumienie o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Aktualności
08.06.2015 14:48
16.06.2015 14:17