ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Premia z Horyzontu 2020 - konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie środków na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagra...

Premia z Horyzontu 2020 - konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie środków na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagra...

Aktualności
15.05.2015 11:05
23.05.2015 10:17