ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Lena Kolarska-Bobińska: naukowcy i przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia w walce o europejskie granty

Prof. Lena Kolarska-Bobińska: naukowcy i przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia w walce o europejskie granty

Aktualności
27.03.2014 14:33
04.04.2014 19:17