ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprzysiężona na urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprzysiężona na urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Aktualności
23.09.2014 09:16
01.10.2014 09:17