ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Profesor Andrzej Jajszczyk członkiem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Profesor Andrzej Jajszczyk członkiem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Aktualności
16.01.2017 16:17
24.01.2017 16:17